Category

Hírek

Hírek, Tanácsok és ötletek

Peszticidek és a jövőnket fenyegető veszélyek

Milyen veszélyeket hordoznak a peszticidek? Van ok aggodalomra? A peszticidek veszélyeztetik a jövőnket?

Peszticidek – és mellékhatásaik

A meg nem nevezett cég által gazdáinknak és erdészeinknek kínált 15 gyomirtó, 9 gombaölõ és 3 rovarölő mindegyike olyan anyagokat tartalmaz, amelyeket széles körben el kell kerülni. Sajnos naponta fogyasztjuk ezeket feldolgozott gabonával, kukoricával, napraforgóval, repcével, cukorrépával, burgonyával, zöldségekkel, gyümölcsökkel és borral. Ezek az anyagok gyakran szél által tovább terjednek a levegőben, és eső után vízzel bemosódnak a folyókba, kutakba és tavakba.

Azonban sokkal több ilyen vállalat és termék található. Termékek, melyeket kormányunk és az Európai Unió hagy jóvá.

De a legszomorúbb, hogy hasonló mérgeket még mindig rengeteg ember használ a kertjében. Önkormányzatok, városok, kórházak, iskolák, építészek, villanyszerelők, útmunkások, erdészek. Mindannyian lélektelenül öntik ezeket a mérgeket a talajba, és élvezik, hogy nem kell gyomlálni. Ez normális? Ilyen tiszteletlenség és arrogancia a környezetünkkel szemben?

Valóban szükség van rovarirtókra?

Így néz ki a kukoricában, napraforgóban és burgonyában megengedett sok gyomirtó egyik figyelmeztetése

Növényvédő szer professzionális felhasználók számára.

Előkészítés emulziókoncentrátum formájában, amely a kétszikűek és
néhány lágyszárú gyomok irtására szolgál napraforgóban, burgonyában, kukoricában.

A növényvédő szer típusa: gyomirtó szer

HATÓANYAG:
250 gl-1 flurokloridon, azaz 3-klór-4-klór-metil-N- (3-trifluormetil-fenil) -2-pirrolidon
A készítmény osztályozásához hozzájáruló anyagok: fluor-
klorididon CAS-szám: 61213-25-0 , ciklohexanon CAS-szám: 108-94-1, izobutanol CAS-szám: 78-83-1, benzin
(ásványolaj), könnyű aromás CAS-szám: 64742-95-6
CÍMKESZÖVEG:
GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Veszély!
H226 Gyúlékony folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba jutva halálos lehet.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH066 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
EUH401 Az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében kövesse a használati utasításokat … ..

Vannak más rovarirtó szerek is, amelyek daganatok kialakulását okozhatják. Csak megjegyzem, sajnos a valóság az, hogy az ilyen anyagokkal dolgozó emberek kivétel nélkül valamilyen daganatos megbetegedésben halnak meg.

Peszticidek – de mi a legrosszabb benne?

  • Hogy soha nem lehet tudni, hogy mikor és ki fogja használni ezeket a mérgeket az Ön területén.
  • Megengedi kutyájának, hogy séta közben egy földúti pocsolyából igyon?
  • Megengedi gyermekeinek, hogy ezeken a helyeken játszanak?
  • Iszik vizet a kutak közelében, ahol mérgeket öntenek a talajba?
  • Ez hiba. Hiba, melyért a legértékesebbel fizetünk. Életünkkel és rossz egészségi állapottal.

Gondolják, hogy túlzok?

Nem igaz, hogy az allergia, az asztma, a daganatok, a mentális egészségi problémák és más fogyatékosságok egyre inkább érintik gyermekeinket és állatainkat? Számuk minden évben gyorsan növekszik, és senki sem keres okot. Minden évben ugyanaz történik, miillió liter mérget öntenek a Földünkre. Lehetséges, hogy a növényvédő szerek jórészt hibásak?

A növényvédő szerek veszélyeztetik Földünket és önmagunkat.

A fajlagos szám csak Magyarországon eléri az évi 5000 tonnát

STOP PESTICÍDOM

Milyen logika szerint öntjük a mérgeket a földbe, hogy minden élőlényt megöljünk és táplálékot termesszünk?

Harcolunk a glifozát ellen, de van még hasonló XY termék a piacon, ami hasonlóan ártalmas.

 

Meddig bírja a Föld?

Mennyi mérget képes felszívni a testünk ételből, vízből és levegőből? Ezek a kérdések aggasztanak, és ezért tesszük, amit teszünk.

A továbbiakban nem vesszük figyelembe a tudatlan ember minden élőlénnyel kapcsolatos arroganciáját és a bolygó iránti teljes tiszteletlenséget. Tanítsuk meg nekik, mondjuk el nekik, próbáljuk meg tudatukba csepegtetni az igazságot arról, hogy mi történik. Ne hagyjuk, hogy szennyezzék és elpusztítsák a gyönyörű bolygónkat. Mielőtt túl késő lenne.

Egy alternatíva a növényvédő szerek biológiai védelmére a biogazdálkodás.

Méhészet Kanadában
Hírek, Méhek

Méhészet Kanadában és Quebecben

A méhészeti statisztikák Kanadában, azon belül Quebecben egyszerűen lenyűgözőek. A mézhozam Kanadában kétszerese a világ átlagos mézhozamának. Ez az ország a környezeti adottságainak köszönhetően, kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket.
Tovább

Ekočlovek
Hírek, Tanácsok és ötletek

Egy aprócska mag története

Egy aprócska mag története– a növényeknek saját lelkük van, csakúgy, mint mindennek, ami ezen a FÖLDÖN él. Akárcsak az embernek, állatnak és rovarnak egyaránt. A növénynek is saját lelke van. Sokszor bebizonyosodott, hogy egy növény reagál a felé küldött érzésekre. Észleli a pozitív és a negatív rezgéseket egyaránt, és reagálni is képes rájuk. Ha szeretettel és örömmel gondoskodunk a növényről, cserébe ő is gondoskodik mirólunk. Megjutalmaz minket szépségével és hasznosságával. Mindezek eredménye olyan gyümölcs lesz, amely nemcsak testünknek, hanem lelkünknek is örömet okoz.Tovább

Hírek, Tanácsok és ötletek

Egy aprócska mag története – hogyan kezdődik minden?

Príbeh jedného malého semiačka - ako to všetko začína?

Egy aprócska mag története – hogyan kezdődik minden? Az elején volt a szó. Ebben a szóban ott rejtőzött az információ. Ezen információ egy kis héjba lett ágyazva, amely rejtett egy kódot. Ez a kód a mai napig létező. Folyton ugyanaz az információ köszön vissza ebből a kis csodából, néha alig láthatóan, néha pedig különféle formákat, színeket és méreteket ölt.Tovább

Close